•  1
  •  2
  • ความคิดเห็น  กำลังโหลด


    ที่โรงเรียน เธอเป็นครูผู้หญิงที่เข้มงวดและเข้มงวดซึ่งทำให้นักเรียนกลัว นักเรียนชายคนหนึ่งเห็นเหตุการณ์เช่นนี้กับครู จุดอ่อนถูกจับแล้ว และเพื่อเป็นการตอบแทน คุณจึงได้รับคำสั่งให้รับใช้ในชุดสาวใช้เป็นเวลาสามวัน ครูไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากฟังสิ่งที่เธอไม่ชอบ ถูกบังคับให้สวมชุดสาวใช้ที่ดูน่าอายมากกว่าการเปลือยกาย และยอมรับข้อเรียกร้องที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเวลาสามวัน