•  1
  •  2
  • ความคิดเห็น  กำลังโหลด


    ผู้จัดการฮอนมะเป็นหัวหน้าที่ไม่ดี โดยมักจะชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดและดุผู้ใต้บังคับบัญชาของเขา มันไม่ยุติธรรมเลยที่จะปล่อยให้ลูกน้องของเขาไปหยิบของที่เขาลืมไปในวันนี้ เมื่อไปบ้านผู้กำกับอย่างไม่เต็มใจ ร่างกายของภรรยาของเขาถูกกระตุ้นด้วยความต้องการทางเพศและถูกทำร้าย ในตอนแรกภรรยาต่อต้าน รู้สึกสงสารความต้องการของลูกน้องและตอบสนองต่อความคิดของพวกเขาโดยไม่มีการต่อต้าน ภริยาถูกปลุกให้ตื่นจากกิเลสตัณหาของลูกน้องอย่างรุนแรง วันรุ่งขึ้น เรียกลูกน้องมาเพื่อสนองตัณหาและอยากมีชู้